Utlysning av fast stilling som Seksjonsleder/ nest leder for beredskapsavdelingen.

Ofoten Brann IKS er ett selskap eid av kommunene i Tysfjord, Ballangen, Narvik og Gratangen. Selskapet har administrasjon, forebyggende avdeling, beredskapsavdeling og heltidskasernert vaktstyrke på hovedstasjonen i Narvik. Vi har 4 deltidsstasjoner og 2 depoter. Ofoten Brann IKS sin visjon er at «Ofoten skal være landets tryggeste region å bo i. Brannvesenet skal være en «spydspiss» i kommunalt beredskapsarbeid i regionen, og vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning».

Beredskapsavdelingen har en definert investeringsplan for fremtidig utskifting av utstyr. Det er besluttet av kommunene å bygge 3 nye brannstasjoner (Narvik, Ballangen og Gratangen) til selskapet. Stasjonene forventes ferdig i løpet av 2019. Det viktigste arbeidet avdelingen gjør er å gi en profesjonell beredskap til befolkningen i våre eierkommuner gjennom profesjonell, systematisk og målrettet øvings og kompetansevirksomhet. Vi har ett sterkt fokus på HMS.

 

Fagoppgaver og ansvar:

 • Sikre at avdelingen til enhver tid er utdannet og kvalifisert slik at den ivaretar gjeldende brannordning, lovkrav og selskapets mål.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser for deltidsstyrkens mannskaper og befal.
 • Oppfølging av planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser for heltidsstyrken.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanning for brannkonstabler og utrykningsledere deltid. Det forutsettes at seksjonsleder underviser på disse kursene.
 • Sikre gjennomføring av erfaringslæring i avdelingen etter hendelser og øvelser gjennom målrettet arbeid med evaluering.
 • Planlegging og gjennomføring av ekstern undervisning og øvelser.
 • Sikre at avdelingens utstyr og beredskapsmateriell til en hver tid er i operativ stand.
 • Sikre revisjon av gjeldene innsatsplaner og utarbeidelse av nye, med bakgrunn i analyser, for alle stasjoner.
 • Sikre at HMS har ett høyt fokus innenfor seksjonslederens ansvarsoppgaver. Dette innebærer også utarbeidelse av forslag til nye HMS instrukser for leder beredskap.
 • Seksjonslederen inngår i avdelingens ledergruppe.
 • Seksjonslederen rapporterer til leder beredskap.
 • Seksjonsleder kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder fra leder beredskap.
 • Seksjonslederen inngår i plan for overbefalsvakt i 5 delt vakt turnus.
Personlige egenskaper/ utfyllende informasjon

 • Initiativrik, målrettet og strukturert
 • Operativ forståelse og handlekraft
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • God på å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.
 • Ha gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Være en relasjonsbygger innad i beredskapsavdelingen, mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.
 • Være et godt forbilde når det gjelder opptreden, profesjonalitet og serviceinnstilling.
Kvalifikasjoner

 • Må oppfylle Dimensjoneringsforskriftens krav til Utrykningsleder heltid jf. «§ 7-7 Utrykningsleder», eller forplikte seg til å gjennomføre dette snarest etter ansettelse.
 • Må ha solid og relevant erfaring fra dag/- heltidskasernert brann og redningsvesen.
 • Må ha gode undervisningsferdigheter, praktisk undervisningserfaring og kompetanse innen brann og redning.
 • Politiattest uten anmerkninger
 • Boplikt innen en radius på maks 20 minutt oppmøtetid fra hovedbrannstasjonen i Narvik.
 • Må ha gode datakunnskaper.
 • Må ha førerkort kl. C.
 • Må ha sertifikat for utrykningskjøring (kode 160). Søkere som ikke har dette forplikter seg til å ta dette.
 • Må tilfredsstille arbeidstilsynets krav til røyk og kjemikaliedykkere
 • Egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr

 • En mulighet til å bidra og være en del av én bredt sammensatt brannfaglig miljø, i et fremover lent og innovativt brannvesen.
 • Variert, hektisk og meningsfylt arbeid.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Tilrettelegging for trening i arbeidstiden.
Annet

 • Nærmeste leder er Varabrannsjef/- leder beredskap
 • Søkere som ikke har gjennomført beredskapsutdanning trinn 3 ved NBSK må forplikte seg til å gjennomføre dette da seksjonsleder inngår i plan for overordnet vakt for Ofoten Brann IKS i 5-delt turnus.
 • Følger intet personalansvar med stillingen
 • Lønn etter avtale
 • 6 mnd prøvetid
 • Pensjonsalder etter gjeldende lovverk som overordnet vakt, 65 år (62år).
 • Søker må kunne gi jobbreferanser på oppfordring hvis en blir kalt inn til intervju.
Utfyllende søknad og CV sendes Ofoten Brann IKS innen 25.01.2018.

Søknad sendes på epost til: post@ofoten-brann.no

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Varabrannsjef/- leder beredskap Arnt Livelten tlf: 99376465.

 

Utlysning av stilling som brannkonstabel deltid

- 3 deltidsstillinger som brannkonstabler ved Gratangen brannstasjon.

- 2 deltidsstilling som brannkonstabel ved Kjøpsvik brannstasjon.

- 2 deltidsstilling som brannkonstabel ved Ballangen brannstasjon.

 

Søker du en spennende, lærerik og givende deltidsjobb, og vil være med på å gjøre lokalsamfunnet tryggere. Da er kanskje dette det rette for deg?

DELTIDSSTILLINGER SOM BRANNMANN I OFOTEN BRANN IKS

Ofoten Brann IKS er fra 2008 organisert som interkommunalt selskap som eies av Narvik, Ballangen, Gratangen og Tysfjord kommune. Selskapet består av Administrasjon, Forebyggende avdeling, Beredskapsavdelingen og Feievesenet. 

Brannstasjonene er underlagt beredskapsavdelingen til Ofoten Brann IKS.

Mannskapet som blir ansatt inngår i beredskapsstyrken som består av 16 mannskaper på deltid stasjonene. Stillingen har pr dags dato en stillingsprosent på 0,96 %.

Krav ved ansettelse

 1. Plettfri vandelsattest
 2. Gjennomgått og bestått fysisk test og helseundersøkelse
 3. Boplikt på aktuelt sted. Nærhet til brannstasjonen er en stor fordel.

Ønskelige kvalifikasjoner

 1. Førerkort klasse C og 160 utrykningsbevis.
Intern opplæring for å kunne inneha stillingen vil bli gitt den som blir ansatt. Utdanning må gjennomføres (tidspunkt for gjennomføring avtales med Ofoten Brann IKS) ifht krav som stilles for deltidsbrannmenn av myndighetene.

Tiltredelsesdato snarest og etter avtale.

Søknadsfrist 15. desember 2017.

Ved spørsmål til stillingen kan dette rettes til Arnt Livelten/ Varabrannsjef og leder beredskap på mail: arnt.livelten@ofoten-brann.no  eller på tlf 993 76465.

Søknaden sendes:

Ofoten Brann IKS 8512 Narvik.

Søknad merkes: Deltidsbrannmann

;