Besøk oss

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen IKS

Brannbakken 1

8514 Narvik

Personer

Administrasjonen
Brannsjef EDVAR DAHL
Tlf 76913572/ 91594275
edvar.dahl@ofoten-brann.no
 
SENTRALBORD:
Epost: post@ofoten-brann.no
Beredskapsavdelingen
Varabrannsjef/ leder beredskap ARNT LIVELTEN
Tlf 76913583/ 99376465
arnt.livelten@ofoten-brann.no
 
NK beredskap TOR ARNE AMUNDSEN
Tlf 76913587/ 90926144
tor.arne.amundsen@ofoten-brann.no
 
KONTOR UTRYKNINGSLEDER Narvik brannstasjon
76913579
Epost: vaktsjef@ofoten-brann.no
Forebyggende avdeling
Leder forebyggende MARIT R. BIRKELY
Tlf 76913575/ 47602680
Epost: marit@ofoten-brann.no
 
Branninspektør SVEIN SOMMERSETH
Tlf 76913573/ 94781885
Epost: svein.sommerseth@ofoten-brann.no
 
Branninspektør MONIKA ANDERSSON
Tlf: 76913576/ 46881180
Epost: monika.andersson@ofoten-brann.no
Feierseksjonen
Kontakt oss mellom kl 0800-1500

 

Leder feierseksjon STIAN WATNE
Tlf 76913577/ 90068747
Epost: stian.watne@ofoten-brann.no
Feier DANIEL SANDVOLL
Tlf 99274810
Epost: daniel.sandvoll@ofoten-brann.no
Feier JENS ROALD JENSSEN
Tlf 95025069
Epost: jens.roald.jenssen@ofoten-brann.no
Feier FRODE MOLVIK (Kjøpsvik)
Tlf 47349327
Epost: frode.molvik@ofoten-brann.no
Feierlærling PREBEN BJERKE
Tlf 94781125
Epost: preben.bjerke@ofoten-brann.no
Feier  EIRIK KARLSEN
Tlf 99454117
Epost: eirik.karlsen@ofoten-brann.no

Epost skjema

Skriv inn alle tegnene eller ordene du ser, dersom flere ord må du ha mellomrom mellom dem.
 

;