Ofoten brann og redning toppbilde
Narvik kommunes Internettsider Ballangen kommunes Internettsider Tysfjord kommunes Internettsider
 
   Startsiden
   Visjon/ Mål
   Styringsorganer
   Tlf/ mail
 
   Forebyggende
   Feiertjenesten
   Beredskap
   Kursavdelingen
   Utrykningsskole
   Facebook feier
 
   Lover/ forskrifer
   Brosjyrer
   Skjemaer
 
   Ledig stilling
 
   Beredskapsområde
   Andre nettsider
 
   Gjestebok
   Nyhetsarkiv
   Kontakt oss
 
 
 

 
 

FOREBYGGENDE AVDELING
 
Forebyggende avdeling består av tilsynseksjonen og feierseksjonen.
 
Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning.
Avdelingen har følgende hovedmålsetning:
Redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll.

Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter er hovedgjøremålet ved tilsyns seksjonen. Øvelser, kurs og opplæring er annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. Tilbakemeldingene vi får fra deltakere på kurs og øvelser underbygger dette.

Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning.
Forebyggende avdeling ledes av Marit Rønning Birkely.

 

 

 

 Webredaktør: Arnt Livelten

 

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Åpen brannstasjon 2009 Øvelse Vargfjord
Øvelse Vargfjord Fra åpen brannstasjon 2010 i Kjøpsvik.
Åpen brannstasjon Ballangen 2011 Bilde tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Bilde tatt under åpen brannstasjon i Ballangen. Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Åpen brannstasjon i Kjøpsvik 2012. Åpen brannstasjon i Kjøpsvik 2012.
Åpen brannstasjon Kjøpsvik 2013 Åpen brannstasjon Kjøpsvik 2013
   Tlf: 76 91 35 70          Faks: 76 91 35 71       Adr: Brannbakken 1, 8514 Narvik       E-post: post@ofoten-brann.no        Brannsjef: Edvar Dahl


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord