Ofoten brann og redning toppbilde
Narvik kommunes Internettsider Ballangen kommunes Internettsider Tysfjord kommunes Internettsider
 
   Startsiden
   Visjon/ Mål
   Styringsorganer
   Tlf/ mail
 
   Forebyggende
   Feiertjenesten
   Beredskap
   Kursavdelingen
   Utrykningsskole
   Facebook feier
 
   Lover/ forskrifer
   Brosjyrer
   Skjemaer
 
   Ledig stilling
 
   Beredskapsområde
   Andre nettsider
 
   Gjestebok
   Nyhetsarkiv
   Kontakt oss
 
 
 

 
 

Visjon:

 Ofoten skal være landets tryggeste region å bo, besøke og vokse opp i. Ofoten interkommunale brann og redningsvesen skal være en ”spydspiss” i kommunalt beredskapsarbeid i regionen.

Vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning.

 

Hovedmålsetninger: 

 
Ofoten brann IKS skal
  1. gjennom organisasjonsutvikling bygge en kultur som er tuftet på ett felles verdigrunnlag, positivitet og et sosialt/- faglig fellesskap.
  2. til en hver tid ha positiv samhandling med kommunenes innbyggere.
  3. utdannings og kunnskapmessig tilfredstille de faglige og teoretiske krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
  4. til en hver tid være utrustet på en slik måte, med oppdatert utstyr/ verktøy og rutiner, at vi på en sikker og effektiv måte kan takle de situasjoner vi kan forvente å bli stilt ovenfor.

For å lese mer gå til link: http://www.visbrosjyre.no/ofotenbrann/WebView/

 

 

 

 Webredaktør: Arnt Livelten

 

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Åpen brannstasjon 2009 Øvelse Vargfjord
Øvelse Vargfjord Fra åpen brannstasjon 2010 i Kjøpsvik.
Åpen brannstasjon Ballangen 2011 Bilde tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Bilde tatt under åpen brannstasjon i Ballangen. Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Åpen brannstasjon i Kjøpsvik 2012. Åpen brannstasjon i Kjøpsvik 2012.
Åpen brannstasjon Kjøpsvik 2013 Åpen brannstasjon Kjøpsvik 2013
   Tlf: 76 91 35 70          Faks: 76 91 35 71       Adr: Brannbakken 1, 8514 Narvik       E-post: post@ofoten-brann.no        Brannsjef: Edvar Dahl


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord