Operativ avdeling

Operativ avdeling i Ofoten Brann IKS er den største avdelingen og teller rundt 80 mannskaper. Avdelingen har sine medarbeidere i Narvik, Ballangen, Kjøpsvik og Gratangen.
 
Det er operativ avdeling som har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved:
 • Brann
 • Trafikkulykker
 • Arbeidsulykker
 • Tung redning
 • Urban tauredning
 • Overflateredning
 • First responder 
 • El sikring jernbane
 • Akutt Forurensning                         
 • Høydebereskap
 • Mann over bord
Arnt Livelten, Leder bereskap
Arnt Livelten
Varabrannsjef/Leder operativ avdeling


Våre stasjoner

;