Om Ofoten Interkommunale Brann og redningsvesen

Ofoten brann- og redningstjeneste har fra 2008 vært organisert som et interkommunalt selskap, i et samarbeid mellom kommunene Narvik og Gratangen.

Selskapets har hovedkontor i Narvik med administrasjon og forebyggende avdeling. I tillegg har vi beredskapsavdelingen bestående av 4 stasjoner, hvorav en er døgnbemannet og 3 deltids-stasjoner.

Vår visjon er at Ofoten skal være landets tryggeste region å bo, besøke og vokse opp i. Ofoten interkommunale brann og redningsvesen skal være en ”spydspiss” i kommunalt beredskapsarbeid i regionen, og vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning.


Administrasjonen

Drift av brannvesenet er en kommunal lovpålagt oppgave iht. §9 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 1. juli 2002.

Hovedbrannstasjonen i Narvik har helkontinuerlig beredskap med kasernert vakt bestående av 4 mann i hvert lag + befal. Laget skal være utrykningsklart i løpet av ca 1 minutt etter mottatt melding.

Utstyrt med moderne førsteutrykningsbil som er oppsatt med moderne røykdykkerutstyr og stor vanntank. I tillegg har tjenesten til disposisjon nok en utrykningsvogn, tankvogn, IUA bil samt stigebil.

I Narvik kommune har Ofoten Brann IKS også en avdeling som er stasjonert i Bjerkvik. 
 
I Ballangen, Gratangen og Tysfjord kommune har vi deltidsbrannstasjoner hvor mannskapene rykker ut med tilgjengelig utstyr og mannskaper ved hendelser. I tillegg har vi depot på Storjord og Drag som er utstyrt til å håndtere de hendelser de kan bli stilt ovenfor.

Ved brann eller mistanke om brann, Ring 110

 

Brannsjef for Ofoten Brann IKS Edvar Dahl.

Edvard Dahl

Brannsjef

;