Om kode 160 kurset:

Utrykningskurset består av 4 moduler der både teoretisk og praktisk undervisning inngår.

De teoretiske og praktiske emner skal framstå for elevene som en helhet, der teorien legger grunnlaget for den praktiske kjøringen. Kurset setter teori, praksis og progresjon i sammenheng. Den praktiske delen vil være preget av stor selvstendighet fra elevens side. Elevens forståelse og tolkning av trafikksituasjonen skal føre til handlings valg som ikke medfører for høy risiko.

Øvingsområdet legges opp slik at elevens vurderinger blir satt på prøve. Under den praktiske opplæringen arbeider inntil tre elever sammen med instruktøren mot felles mål. Elevene roterer mellom rollen som fører og observatør og skal være delaktig i evalueringen underveis.

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk førerprøve, som ved bestått gir førerrett for utrykningskjøretøy under utrykning (nasjonal kode 160 i førerkortet).

Opptakskrav:
  • Være fylt 20 år, og hatt førerkort klasse B uavbrutt siste to år
  • Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse D (buss)
  • Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring – eller være under eller ha gjennomført utdanning der utryknings-kompetanse er nødvendig
Se hele utrykningsforskriften her

Kommende kurs:

  • Alle kurs i 2018 er fullbooket. Kursdatoer for 2019 kommer snart...
 

Område: Nordland og Troms
Sted: Best Western Hotell Narvik
Adresse: Skistua 8, 8514 Narvik, Møterom "peisestua"

Dersom du ønsker å delta eller trenger mer informasjon kontakt oss her.

 

Vedlikeholds kjøring kode 160:
Vedlikeholdtrening i utrykningskjøring er noe vi tilbyr for alle nød etater og hjelpekorps som har behov for vedlikeholds treningen i utrykningskjøring med godkjente instruktører.

Videre sikrer undervisningen vår at grunnopplæringen i utrykningskjøring (kode 160) blir fulgt opp med videreutvikling i forhold til type oppdrag og kjøretøy som er i strykninguførerens tjeneste.

Vi tilbyr et spesialtilpasset opplegg for den enkelte kunde. Opplæringen vil bestå av en teoretisk og praktisk del.

For mer informasjon kontakt oss her.

Om kjøretøyet:

For praksisdelen av kurset benytter vi i dag en Skoda Octavia 4x4 DSG, 2015 modell. Kjøretøyet er godkjent som utrykningskjøretøy og skolebil.

  

Spørsmål og Påmelding

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt per telefon eller e-post nedenfor:

stian.watne@ofoten-brann.no 

tlf 41 20 40 20

;