Besøk oss

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen IKS

Brannbakken 1

8514 Narvik

Personer

Administrasjonen
Brannsjef EDVAR DAHL
Tlf 76913572/ 91594275
edvar.dahl@ofoten-brann.no
 
SENTRALBORD:
Epost: post@ofoten-brann.no
Beredskapsavdelingen
Varabrannsjef/ leder beredskap ARNT LIVELTEN
Tlf 76913583/ 99376465
arnt.livelten@ofoten-brann.no
 
NK beredskap KOLBJØRN INGVALDSEN
Tlf 76913587/ 47644511
kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no
 
KONTOR UTRYKNINGSLEDER Narvik brannstasjon
76913579
Epost: vaktsjef@ofoten-brann.no
Forebyggende avdeling
Leder forebyggende MARIT R. BIRKELY
Tlf 76913575/ 47602680
Epost: marit@ofoten-brann.no
 
Branninspektør SVEIN SOMMERSETH
Tlf 76913573/ 94781885
Epost: svein.sommerseth@ofoten-brann.no
 
Branninspektør MONIKA ANDERSSON
Tlf: 76913576/ 46881180
Epost: monika.andersson@ofoten-brann.no
Feierseksjonen
Kontakt oss mellom kl 0800-1500

 

Feier DANIEL SANDVOLL
Tlf 99274810
Epost: daniel.sandvoll@ofoten-brann.no
Feier PREBEN BJERKE
Tlf 94781125
Epost: preben.bjerke@ofoten-brann.no
Feier JENS ROALD JENSSEN
Tlf 95025069
Epost: jens.roald.jenssen@ofoten-brann.no
Feier FRODE MOLVIK (Kjøpsvik)
Tlf 47349327
Epost: frode.molvik@ofoten-brann.no

Kontaktskjema

Anti spam funksjon for å unngå søppelpost.
Jeg godkjenner ved innsending av skjema at Ofoten Brann IKS kan behandle og lagre data om meg og min forespørsel.

;