Besøk oss

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen IKS

Brannbakken 1

8514 Narvik

 

Gjelder inntil videre

Ofoten Brann IKS har innført strenge smittevernrutiner. Det betyr blant annet at vi ikke tar imot besøkende på brannstasjonene. Dersom du ønsker kontakt med oss, ber vi deg ringe eller sende e-post. Se kontakt info på denne siden. 

Vi ønsker og håper at vi snart kan møtes igjen. Ta vare på hverandre :-)

 

 

 

Personer

Administrasjonen
Brannsjef EDVAR DAHL
Tlf 76913572/ 91594275
edvar.dahl@ofoten-brann.no
 
SENTRALBORD:
Epost: post@ofoten-brann.no
Operativ avdeling
Varabrannsjef/ leder operativ avdeling ARNT LIVELTEN
Tlf 76913583/ 99376465
arnt.livelten@ofoten-brann.no
 
NK operativ avdeling KOLBJØRN INGVALDSEN
Tlf 76913587/ 47644511
kolbjorn.ingvaldsen@ofoten-brann.no
 
KONTOR UTRYKNINGSLEDER Narvik brannstasjon
76913579
Epost: vaktsjef@ofoten-brann.no
Forebyggende avdeling
Leder forebyggende MARIT R. BIRKELY
Tlf 76913575/ 47602680
Epost: marit@ofoten-brann.no
 
Branninspektør SVEIN SOMMERSETH
Tlf 76913573/ 94781885
Epost: svein.sommerseth@ofoten-brann.no
 
Branninspektør MONIKA ANDERSSON
Tlf: 76913576/ 46881180
Epost: monika.andersson@ofoten-brann.no
Feierseksjonen
Kontakt oss mellom kl 0800-1500

 

Feiermester Stian Watne
Tlf 41204020
Epost: stian.watne@ofoten-brann.no
Feierformann PREBEN BJERKE
Tlf 94781125
Epost: preben.bjerke@ofoten-brann.no
Feiersvenn DANIEL SANDVOLL
Tlf 99274810
Epost: daniel.sandvoll@ofoten-brann.no
Feiersvenn JENS ROALD JENSSEN
Tlf 95025069
Epost: jens.roald.jensen@ofoten-brann.no

Kontaktskjema

Anti spam funksjon for å unngå søppelpost.
Jeg godkjenner ved innsending av skjema at Ofoten Brann IKS kan behandle og lagre data om meg og min forespørsel.

;