Ofoten brann og redning toppbilde
Narvik kommunes Internettsider Ballangen kommunes Internettsider Tysfjord kommunes Internettsider
 
   Startsiden
   Visjon/ Mål
   Styringsorganer
   Tlf/ mail
 
   Forebyggende
   Feiertjenesten
   Beredskap
   Kursavdelingen
   Utrykningsskole
   Facebook feier
 
   Lover/ forskrifer
   Brosjyrer
   Skjemaer
 
   Ledig stilling
 
   Beredskapsområde
   Andre nettsider
 
   Gjestebok
   Nyhetsarkiv
   Kontakt oss
 
 
 

 
 
OM OFOTEN INTERKOMMUNALE BRANN- OG REDNINGSVESEN
Brann- og redningstjenesten er fra 2008 organisert som interkommunalt selskap, Ofoten Brann IKS, i et samarbeid mellom Narvik, Ballangen, Gratangen og Tysfjord kommuner. Selskapets består av Administrasjon, Forebyggende avdeling og Beredskaps avdelingen.
Brannsjef for Ofoten Brann IKS Edvar Dahl.
Brannsjef Edvar Dahl
 
Drift av brannvesenet er en kommunal lovpålagt oppgave iht. §9 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 1. juli 2002.
Hovedbrannstasjonen i Narvik har helkontinuerlig beredskap med kasernert vakt bestående av 5 mann i hvert lag + befal. Laget skal være utrykningsklart i løpet av ca 1 minutt etter mottatt melding.
Lagene er utstyrt med moderne førsteutrykningsbil som er oppsatt med moderne røykdykkerutstyr og stor vanntank. I tillegg har tjenesten til disposisjon nok en utrykningsvogn, tankvogn, IUA bil samt stigebil.

I Narvik kommune har Ofoten Brann IKS også en avdeling som er stasjonert i Bjerkvik. 
 
I Ballangen, Gratangen og Tysfjord kommune har vi deltidsbrannstasjoner hvor mannskapene rykker ut med tilgjengelig utstyr og mannskaper ved hendelser. I tillegg har vi depot på Storjord og Drag som er utstyrt til å håndtere de hendelser de kan bli stilt ovenfor.

Ved brann eller mistanke om brann, Ring 110
 
 

 

 

 Webredaktør: Arnt Livelten

 

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Åpen brannstasjon 2009 Øvelse Vargfjord
Øvelse Vargfjord Fra åpen brannstasjon 2010 i Kjøpsvik.
Åpen brannstasjon Ballangen 2011 Bilde tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Bilde tatt under åpen brannstasjon i Ballangen. Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen Bildet er tatt under åpen brannstasjon i Ballangen.
Åpen brannstasjon i Kjøpsvik 2012. Åpen brannstasjon i Kjøpsvik 2012.
Åpen brannstasjon Kjøpsvik 2013 Åpen brannstasjon Kjøpsvik 2013
   Tlf: 76 91 35 70          Faks: 76 91 35 71       Adr: Brannbakken 1, 8514 Narvik       E-post: post@ofoten-brann.no        Brannsjef: Edvar Dahl


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord